Peter Thomas Roth

Không Còn Nếp Nhăn: Mặt nạ lột nhẹ 20 miếng + Huyết thanh mặt 15ml/0.5oz + Kem đêm 8g/0.3oz + Dưỡng mắt 9ml/0.3oz
  • Không Còn Nếp Nhăn:
  • 1x Mặt nạ lột nhẹ 20 miếng
  • 1x Huyết thanh mặt 15ml/0.5oz
  • 1x Kem đêm 8g/0.3oz
  • 1x Dưỡng mắt 9ml/0.3o
  • Lý tưởng cho cá nhân hoặc làm quà tặng